Szanujemy naszych klientów, dlatego też bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych. Naszym priorytetem jest zaufanie klientów oraz ich bezpieczeństwo podczas zakupów w sklepie intenetowym www.homeprint.pl. Poniżej znajdziecie Państwo naszą politykę prywatności, a więc informacje na temat stosowanych przez nas zasad gromadzenia i wykorzystania danych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego homeprint.pl (dalej: sklep) jest spółka HOMEPRINT SP Z O O, z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Stanisława Małachowskiego 27, KRS 0000700546; NIP: 6443531165; REGON: 368562508; adres poczty elektronicznej: biuro@homeprint.pl; numer telefonu kontaktowego: (+48) 796 122 633

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych są zapisy:

 – art.6 ust.1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W celach prowadzenia akcji marketingowych i promocyjnych podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie zgoda zainteresowanego, o ile zostanie ona udzielona:

Zakres, cel i okres przetwarzanych danych osobowych

W celu realizacji umowy sprzedaży oraz procesu płatności Homeprint gromadzi dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane teleadresowe podawane są przez użytkowników poprzez uzupełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, złożenia zamówienia drogą mailową lub telefonicznie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia i obsługi zamówienia.

Homeprint gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu:

 – realizacji przepisów prawa, wykonywania umów, świadczenia usług drogą elektroniczną
 – przeprowadzenia transakcji handlowych
 – przyjmowania i obsługi zamówień, w tym informowania o statusie zamówienia, wystawiania dokumentów zakupu
 – przyjmowania i obsługi reklamacji
 – prowadzenia analiz i statystyk
 – ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
 – prowadzenia ewentualnych akcji promocyjnych i marketingowych

Dane te są w pełni zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż podane wyżej. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach reklamowych czy marketingowych, nie związanych z działalnością sklepu homeprint. Dane nie są także transferowane do państw trzecich.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres w jakim będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Po tym czasie dane osobowe będą usuwane, chyba że ich przetwarzanie będzie niezbędne w oparciu o inną podstawę prawną. Zarówno dane osobowe, jak i adresy IP widoczne są w potwierdzeniu zamówienia wysłanym drogą elektroniczną tylko do użytkownika i do administratora. Ma to na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w podanych danych.

Powierzanie przetwarzania danych innym podmiotom

Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania - odbiorcami danych osobowych są: pracownicy obsługujący zamówienia, firma księgowa obsługująca Homeprint, dostawca hostingu dla sklepu, firmy obsługujące płatności oraz firmy pocztowe i kurierskie realizujące przesyłki. Dane osobowe zgromadzone przez Homprint mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Bezpieczeństwo pozyskanych danych

Homeprint oraz podmioty, którym Homeprint powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów zapewniają odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpieczenie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane pozyskiwane automatycznie

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne. Każdorazowo przebywając na na stronie sklepu homeprint.pl automatycznie pozyskiwane są dane związane z odwiedzinami, w tym m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego itp. Pozyskiwane automatycznie są także dane zawarte w plikach tekstowych cookies, identyfikujące przeglądarki użytkowników podczas korzystania ze sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu. Pliki cookies pozwalają na spersonalizowanie ofert. Użytkownik ma prawo zablokowania instalowania takich plików cookies w dowolnym momencie lub też usunąć wcześniejsze za pomocą odpowiednich narzędzi przeglądarki internetowej. Dane te mogą być także wykorzystywane w procesie diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.homeprint.pl. Ponadto mogą one być wykorzystywane przez administratora w celach analitycznych, technicznych i statystycznych oraz w celu ogólnej poprawy funkcjonowania sklepu.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez adres: biuro@homeprint.pl.

Użytkownicy mają także prawo do do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z usług Homeprint oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@homeprint.pl